Joomla

123-webdesign heeft zich gespecialiseerd in Joomla. Veel van de websites die te zien zijn op de pagina Portfolio zijn gemaakt met Joomla.

Wat is nu precies Joomla?
Joomla is een gratis open source content management system. Deze zin heeft wellicht wat meer uitleg nodig. Gratis mag duidelijk zijn. Joomla is geheel kosteloos te gebruiken. Open Source wil zeggen dat de bron van Joomla voor een ieder toegankelijk is en er voor zichzelf wijzigingen aan mag brengen. Ook voor een commerciële productiewebsite is Joomla kosteloos te gebruiken. Met een content management systeem (cms) maak en beheer je op een logische wijze de inhoud (content) van de website.
De naam 'Joomla' [Djoemla] komt uit het Swahili en is een Engelse fonetische spelling van 'gezamelijk' of 'als een geheel'. Dit representeert de samenwerking van ontelbare ontwerpers en ontwikkelaars over de hele wereld die allen bijdragen aan de ontwikkeling van het meest populaire cms ter wereld.

Hoe werkt Joomla?
Joomla is opgebouwd uit een aantal bestanden, verdeeld over enkele folders. Daarbij maakt Joomla gebruik van een database (MySQL) waar het de inhoud in bewaart. Alle teksten, artikelen, blogs, nieuwsberichten die je als webmaster of beheerder schrijft, alle menu's, contactpersonen enzovoorts, worden opgeslagen in de database. Door middel van de code's in de bestanden zet het systeem de juiste teksten om naar HTML zodat het voor de bezoeker in de browser te bekijken en te lezen is.

Hoe is Joomla opgebouwd?
Een website is opgebouwd uit één of meerdere pagina's. Voor ieder artikel, blog, of nieuwsbericht dat je schrijft, wil je dat het weergegeven wordt op een eigen pagina. Ieder verhaal, blog of nieuwsbericht sla je afzonderlijk op als Artikel. Meerdere artikels van eenzelfde onderwerp worden ondergebracht in een Categorie. Verschillende categorieën zijn weer onder te brengen onder een hoofd-categorie of 'parent' categorie. Deze boomstructuur kent geen limiet.
In Joomla! kent deze boomstructuur enkel drie niveau's. Een hoofdniveau dat Secties heet. Hierin zijn verschillende categorieën onder te brengen. Het tweede niveau van categorieën. En het derde niveau, de artikelen.
Nadat je één of meerdere artikels hebt aangemaakt, kun je een menu-knop toewijzen aan een artikel. Of je wijst een menu-knop toe aan een categorie, zodat je een overzicht krijgt op de pagina van alle artikelen binnen deze categorie.
Naast artikelen of een categorie kun je menu-knoppen ook toewijzen aan een contactpersoon of een lijst van contactpersonen. De bezoeker kan middels een formulier een mail sturen naar één van de contactpersonen.

Van klein tot groot
Joomla stelt je in staat een website geheel naar eigen inzicht, eigen voorkeur of eigen grootte in te richten. Of je nu een website hebt met enkele pagina's, een middelgrote website waarin je je bedrijf of vereniging presenteert, of een grote website waarin je dagelijks een hoeveelheid nieuwsberichten publiceert, Joomla biedt op al deze toepassingen een oplossing. Vooral bij middelgrote tot grote websites is het van groot belang een logische structuur te ontwerpen met categorieën en secties waarin je de artikelen kunt rangschikken en publiceren.

Meer weten? Neem dan contact op met 123-webdesign